inspektor24.pl

Uslugi budowlane: Rusztowanie

Zupełną podstawą do komfortowej pracy na placu budowy, niezależnie od tego w jakim wymiarze realizujemy roboty a także gdzie one przebiegają, okazuje się rusztowanie.prawnik kraków Pod pojęciem rusztowania kryje się charakterystyczna konstrukcja, jaka jest platformą roboczą tymczasową. Jej celem jest ochrona ludzi pracujących na wysokościach, a także zabezpieczenie przed nieszczęśliwym zdarzeniem losowym ludzi przsession_start(); echodzących bezpośrednio pod podestem.

Kolejna kwestia to to, że praca na wysokości jest często mylnie utożsamiana wyłącznie z przebywaniem na naprawdę dużych wysokościach. Nie jest tak, że trzeba sięgać nad poziomem ziemi kilkadziesiąt metrów, aby mówić o jakimś ryzyku. O wypadek nietrudno nawet na małych wysokościach – już od dwóch metrów nad podłożem. Co do rusztowania, to takowa konstrukcja jest mile widziana nie tylko przy robotach budowlanych realizowanych standardowo na ziemi, można także je znaleźć przy praca budowlanych i wykończeniowych wewnątrz obiektów a nawet pracach wykonywanych nad powierzchnią pokładu statku. W zależności od charakteru platformy czy też wysokości, na jakiej realizowane są prace budowlane, konieczne jest dostosowanie danego typu i modelu rusztowania stricte do potrzeb.

Konstrukcje, jakie obecnie dominują w tej materii, to między innymi platformy wolnostojące oraz rusztowania przyścienne. Historia rusztowań sięga naprawdę zamierzchłych czasów. Można mówić, iż pierwsze takiego rodzaju podłoża robocze zaczęły powstawać już w okresie starożytności. Budowali je Nubijczycy, Egipcjanie oraz Grecy a nawet Chińczycy. Jak bez takowych podparć roboczym miałyby powstać wysokiej jakości, trwałe budowle , jakie w wielu przypadkach przetrwały nawet po dzień dzisiejszy? Kontrola placu budowy pod względem między innymi budowy rusztowań i ich stosownego zamontowania to jeden z obowiązków narzucanych bezpośrednio kierownikowi budowy.

On odpowiada za pracę zgodną z ustalonymi przepisami prawnymi. Opisywane konstrukcje rusztowań stanowią system odpowiednio ze sobą połączonych słupów nośnych pionowych oraz poziomych. N a nich kładziony jest pomost, który w najprostszych modelach przybiera formę nawet prostych desek zbitych w platformę. W nowocześniejszych wariantach z kolei mówi się o podestach z lekkich prefabrykatów. Pionowe słupy rusztowań zwane są natomiast żerdziami, zazwyczaj były one długie i drewniane. Takie rozwiązanie sprowadzono do Europy z kontynentu azjatyckiego, gdzie z kolei były one produkowane z bambusu. Obecnie coraz częściej elementy drewniane zostają zastąpione przez rury stalowe. W modelach mobilnych, które są przeznaczone do swobodnego przemieszczania w trakcie pracy stalowe rury zamienia się natomiast na dużo lżejsze rozwiązania aluminiowe. Do najpopularniejszych rodzajów rusztowań zalicza się rusztowania kozłowe, systemowe, jezdne, wspornikowe, ramowe, modułowe, stojakowe, specjalne.

http://www.pik-okna.pl – autor